Recent posts

Yarsagumba in Nepal

Yarsagumba in Nepal …

More

बर्षा याममा प्रशस्त पाईने "घोडताप्रे" बहु उपयोगि जडिबुटि बारे सम्पर्ण जानकारी।

परिचय घोडताप्रे/घोलटाप्रेक्लोनल, बाह्रमासी लहरे झार हो। यो स्वादहीन, गन्द रहित हुन्छ र …

More

अदभुत च्याऊ "गानोदर्मा" र राज्यको दायित्व?

च्याउ भन्ने   वित्तिक्कै हामि नाक खुम्च्याउँछौं तर त्यही च्याउ लाई चीन,अमेरिका तथा मल…

More